מסלולי שייט
עוזבים מ-: זמן משוער: איזור הפלגה:
מסלולי גולטים להפלגת השיט הכחול

בודרום - גוקובה - בודרום
בודרום - גוקובה - בודרום
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Bodrum מקומות פופולאריים: Gulf of Gokova נמל הגעה: Bodrum זמן משוער: 7-8 איזור הפלגה: Turkey
בודרום - היסרונו - בודרום
בודרום - היסרונו - בודרום
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Bodrum מקומות פופולאריים: Gulf of Hisaronu נמל הגעה: Bodrum זמן משוער: 7-8 איזור הפלגה: Turkey
בודרום - Gulluk - בודרום
בודרום - Gulluk - בודרום
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Bodrum מקומות פופולאריים: Gulluk Bay, Iasos (Kiyikislacik) נמל הגעה: Bodrum זמן משוער: 7-8 איזור הפלגה: Turkey
גוצ'ק - אולימפוס - אנטליה - גוצ'ק
נמל יציאה: Gocek מקומות פופולאריים: Kekova, Olympos, Antalya נמל הגעה: Gocek זמן משוער: 14-15 איזור הפלגה: Turkey
מרמריס - בודרום
מרמריס - בודרום
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Marmaris מקומות פופולאריים: Gulf of Hisaronu נמל הגעה: Bodrum זמן משוער: 7-8 איזור הפלגה: Turkey
פטיה - קקובה - פטיה
פטיה - קקובה - פטיה
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Fethiye מקומות פופולאריים: Kekova נמל הגעה: Fethiye זמן משוער: 7-8 איזור הפלגה: Turkey
מרמריס - פטיה - דטקה - מרמריס
מרמריס - פטיה - דטקה - מרמריס
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Marmaris מקומות פופולאריים: Gulf of Fethiye, Gulf of Hisaronu, Datca נמל הגעה: Marmaris זמן משוער: 14-15 איזור הפלגה: Turkey
פטיה - גוצ'ק - פטיה
פטיה - גוצ'ק - פטיה
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Fethiye מקומות פופולאריים: Gocek נמל הגעה: Fethiye זמן משוער: 7-8 איזור הפלגה: Turkey
מרמריס - בודרום - מרמריס
מרמריס - בודרום - מרמריס
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Marmaris מקומות פופולאריים: Bodrum, Gulf of Hisaronu, Gulf of Gokova נמל הגעה: Marmaris זמן משוער: 14-15 איזור הפלגה: Turkey
פטיה - מרמריס - פטיה
פטיה - מרמריס - פטיה
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Fethiye מקומות פופולאריים: Marmaris נמל הגעה: Fethiye זמן משוער: 7-8 איזור הפלגה: Turkey
בודרום - גוצ'ק
בודרום - גוצ'ק
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Bodrum מקומות פופולאריים: Gulf of Hisaronu, Gulf of Ekincik נמל הגעה: Gocek זמן משוער: 7-8 איזור הפלגה: Turkey
מרמריס - אנטליה - מרמריס
מרמריס - אנטליה - מרמריס
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Marmaris מקומות פופולאריים: Gulf of Fethiye, Kekova נמל הגעה: Antalya זמן משוער: 14-15 איזור הפלגה: Turkey
פטיה - בודרום
פטיה - בודרום
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Fethiye מקומות פופולאריים: Gulf of Hisaronu נמל הגעה: Bodrum זמן משוער: 7-8 איזור הפלגה: Turkey
בודרום - פטיה
בודרום - פטיה
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Bodrum מקומות פופולאריים: Gulf of Hisaronu, Gulf of Ekincik נמל הגעה: Fethiye זמן משוער: 7-8 איזור הפלגה: Turkey
גוצ'ק - גוצ'ק מפרצי - גוצ'ק
גוצ'ק - גוצ'ק מפרצי - גוצ'ק
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Gocek מקומות פופולאריים: Gocek Bays נמל הגעה: Gocek זמן משוער: 7-8 איזור הפלגה: Turkey
פטיה - אנטליה
פטיה - אנטליה
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Fethiye מקומות פופולאריים: Gulf of Kekova נמל הגעה: Antalya זמן משוער: 7-8 איזור הפלגה: Turkey
בודרום - גוקובה - היסרונו - בודרום
נמל יציאה: Bodrum מקומות פופולאריים: Gulf of Gokova, Gulf of Hisaronu נמל הגעה: Bodrum זמן משוער: איזור הפלגה: Turkey
גוצ'ק - פטיה - גוצ'ק
גוצ'ק - פטיה - גוצ'ק
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Gocek מקומות פופולאריים: Fethiye, Oludeniz נמל הגעה: Gocek זמן משוער: 7-8 איזור הפלגה: Turkey
פטיה - בודרום - פטיה
פטיה - בודרום - פטיה
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Fethiye מקומות פופולאריים: Gulf of Hisaronu, Bodrum נמל הגעה: Fethiye זמן משוער: 14-15 איזור הפלגה: Turkey
בודרום - מרמריס
בודרום - מרמריס
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Bodrum מקומות פופולאריים: Gulf of Hisaronu, Gulf of Ekincik נמל הגעה: Marmaris זמן משוער: 7-8 איזור הפלגה: Turkey
גוצ'ק - מרמריס - גוצ'ק
גוצ'ק - מרמריס - גוצ'ק
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Gocek מקומות פופולאריים: Marmaris נמל הגעה: Gocek זמן משוער: 7-8 איזור הפלגה: Turkey
פטיה - אנטליה - פטיה
פטיה - אנטליה - פטיה
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Fethiye מקומות פופולאריים: Kekova, Olympos, Antalya נמל הגעה: Fethiye זמן משוער: 14-15 איזור הפלגה: Turkey
בודרום - מרמריס - בודרום
בודרום - מרמריס - בודרום
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Bodrum מקומות פופולאריים: Gulf of Hisaronu, Gulf of Ekincik נמל הגעה: Bodrum זמן משוער: 14-15 איזור הפלגה: Turkey
גוצ'ק - קקובה - גוצ'ק
גוצ'ק - קקובה - גוצ'ק
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Gocek מקומות פופולאריים: Fethiye, Kekova נמל הגעה: Gocek זמן משוער: 7-8 איזור הפלגה: Turkey
פטיה - דטקה- מרמריס - פטיה
פטיה - דטקה- מרמריס - פטיה
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Fethiye מקומות פופולאריים: Datca, Marmaris נמל הגעה: Fethiye זמן משוער: 14-15 איזור הפלגה: Turkey
בודרום - אנטליה
בודרום - אנטליה
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Bodrum מקומות פופולאריים: Marmaris, Fethiye, Kekova נמל הגעה: Antalya זמן משוער: 14-15 איזור הפלגה: Turkey
גוצ'ק - בודרום
גוצ'ק - בודרום
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Gocek מקומות פופולאריים: Gulf of Hisaronu נמל הגעה: Bodrum זמן משוער: 7-8 איזור הפלגה: Turkey
אנטליה - קקובה - אנטליה
אנטליה - קקובה - אנטליה
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Antalya מקומות פופולאריים: Kekova נמל הגעה: Antalya זמן משוער: 7-8 איזור הפלגה: Turkey
מרמריס - פטיה - מרמריס
מרמריס - פטיה - מרמריס
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Marmaris מקומות פופולאריים: Gulf of Fethiye נמל הגעה: Marmaris זמן משוער: 7-8 איזור הפלגה: Turkey
גוצ'ק - מרמריס
גוצ'ק - מרמריס
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Gocek מקומות פופולאריים: Gulf of Ekincik נמל הגעה: Marmaris זמן משוער: 7-8 איזור הפלגה: Turkey
מרמריס - אולודניז - מרמריס
מרמריס - אולודניז - מרמריס
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Marmaris מקומות פופולאריים: Gulf of Fethiye, Oludeniz נמל הגעה: Marmaris זמן משוער: 7-8 איזור הפלגה: Turkey
גוצ'ק - אנטליה
גוצ'ק - אנטליה
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Gocek מקומות פופולאריים: Fethiye, Kekova נמל הגעה: Antalya זמן משוער: 7-8 איזור הפלגה: Turkey
מרמריס - פטיה - מרמריס
מרמריס - פטיה - מרמריס
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Marmaris מקומות פופולאריים: Gulf of Fethiye נמל הגעה: Marmaris זמן משוער: 7-8 איזור הפלגה: Turkey
גוצ'ק - בודרום - גוצ'ק
גוצ'ק - בודרום - גוצ'ק
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Gocek מקומות פופולאריים: Gulf of Hisaronu, Bodrum נמל הגעה: Gocek זמן משוער: 14-15 איזור הפלגה: Turkey
מרמריס - גוצ'ק - מרמריס
מרמריס - גוצ'ק - מרמריס
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Marmaris מקומות פופולאריים: Gocek נמל הגעה: Marmaris זמן משוער: 7-8 איזור הפלגה: Turkey
גוצ'ק - דטקה - מרמריס - גוצ'ק
גוצ'ק - דטקה - מרמריס - גוצ'ק
מסלולי הפלגות גולט
נמל יציאה: Gocek מקומות פופולאריים: Datca, Marmaris נמל הגעה: Gocek זמן משוער: 14-15 איזור הפלגה: Turkey

אנו גאים לייצג את השכרת היאכטות המובחרות ביותר בטורקיה ויש לנו נסיון של מעל 10 שנים בזה. הצוות המובחר שלנו מוודא שההשכרה תיהיה מקצועית ותטופל מההתחלה עד הסוף בשבילכם.

Sirribir Okumus
מנהל של


תיידעו אותנו בקשר לדרישותיכם כדי שנוכר לעזור לכם למצוא את היאכטה המתאימה.

צוות תמיכה
מנהל - S.OkumusS.Okumus
מנהל
[email protected]
קשרי לקוחות - I.OkumusI.Okumus
קשרי לקוחות
[email protected]
מנהל תפעול - E.KantarmisE.Kantarmis
מנהל תפעול
[email protected]
מנהל מכירות - E.ArıE.Arı
מנהל מכירות
[email protected]
ייעוץ מכירות - A.KantarmisA.Kantarmis
ייעוץ מכירות
[email protected]
מנהל טכני - O.PorkarO.Porkar
מנהל טכני
[email protected]